سالها رفت و هنوز

یک نفر نیست بپرسد از من

 که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست

یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟

/ 6 نظر / 4 بازدید
لیمو

اوووه چه با احساس

eli

بسیار عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی.شاعرش کیست؟[گل]

eli

با اجازه من از این شعر زیباتون یه کپی برمیدارم[شوخی]

من کوچولو

اومدم از اینجا خوندم بدونی همشو خوندم[نیشخند] راستی هلو انجیری ام شد اسم؟ به نظرم بذار حسین[زبان]